วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  17   ระหว่างวันที 10-14 ก.ย. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     -  การทำงานส่งให้ครบตามเวลาของนักเรียนและสอนให้ทันกับเวลา

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - สอนไม่ทันกับเวลาและนักเรียนค้างงานกันเยอะ กำหนดวันส่งที่แน่นอน

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - ให้นักเรียนเคลียงานต่างๆให้ครบและสอนเนื้อหาให้เร็วกว่านี้เพราะใกล้จะสอบแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น